werkbespreking en techniek

Werkbesprekingen worden 1 x per 2 weken gehouden
Tijdstip: op  de laatste donderdagavond van de maand

Tijdens de werkbespreking wordt uw werk inhoudelijk besproken en u krijgt advies in technieken die specifiek op uw werk van toepassing zijn.
Er wordt van uit gegaan dat u zelf al ideeën heeft die u kunt vormgeven.
De invloed van groepswerking is zeer belangrijk

100 euro / 5 sessies

Inschrijven